“L” lagunak. Gogoeta María Fernández Ezeizarekin eta Laura Martinekin (Plus 55)

Artikulu hau modu batera zein bestera LKaleak ekimenean parte hartu duten pertsonek egindako gogoetetako bat da.

Nor dira María Fernández Ezeiza eta Laura Martin?

María Fernández Ezeiza eta Laura Martin Donostiako Udalak sustatzen duen +55 zahartze programako arduradunak dira; emakume dinamikoak, hurbiltasun eta moldaerraztasun apartarekin lan egiten dutenak, programaren erabiltzaileek jarduera dibertigarri eta osasungarriez gozatu ahal izan dezaten.

_________________

Plus 55 bezalako programa bat, zahartze gogobetegarrirako programa batetik sortua, nola egokitzen da auzoetako zaintza harremanak eta elkarrekiko babesa indartzeko dinamika komunitario honetara?

Plus 55 programa bideratzaile bat da hainbat alderditatik (parte hartzea, ikaskuntza, osasuna, etab.). Hasieratik izan duen helburua adineko pertsonen eta komunitatean dauden erakunde edo baliabideen arteko lokailua izatea da. Erabilera horretan optimizatzen dugu inguratzen gaituena, gure ingurunea. Zirkuluak hobetzen ditugu, norbere nahi edo beharretatik edo inguruan ditugun pertsonenetatik. Plus 55en helburua adineko publikoaren nahiak eta beharrak ahalik eta sentsibilitate “finenarekin” hautematea ere bada. Dagoen eskaintzari buruzko informazioa ahalik eta modu zabal eta zehatzenean jasotzea eta ematea. Eta horrez gain, eskuragarri egotea, haiek gidaritzat hartu gaitzaten, zer eta/edo nola egin dezaketen jakiteko.

Plus 55 pertsonekin batera bideak zabaltzen saiatzen da, adinekoak gogobeteta egon daitezen sozialki, emozionalki eta ingurumen aldetik. Besteekin harremanetan egon nahi duten pertsonak, loturak sortu, dituzten gaitasunak hobetu edo are berriak eskuratu. Gai direla sentitzen duten pertsonak, nahi izanez gero, dituzten gaitasunak besteekin partekatu ditzaketenak. Norbere burua positiboki baloratzen duten adinekoak, beren ezaugarriei balio positiboa ematen dietenak. Kolektiboa hurbiletik ezagutu dugun neurrian eta hark Plus 55 hobeto ezagutu ahala, aukerak sortuz joan dira, eta proposamenek leku hartu dute eta sakonduz joan dira. Horrenbestekoa izan da, ezen ekimenetako batzuk gaur egun oraindik oso bizirik dauden eta eboluzionatzen ari diren (Batukada, Narratzaileen Txokoa). Gure taldearentzat, horrek pertsonen arteko konexio berriak sortzea adierazten du, dagoeneko egonkortu direnak eta gaur-gaurkoz elkarri babesa ematen diotenak eta elkarrekin gauzak egiten dituztenak. Gaur egun, hasieran parte hartu zutenak dira gure banderadun onenak; eta era berean, erreferenteak dira beste batzuei jendearekin harremanetan egoteko eta pertsona gisa hazten jarraitzeko, “hain ondo ematen duen hori” lortzeko, gonbita egiterako garaian.   Funtsean, prozesu hori guztia babesa emateko balio dezaketen harremanak sortzearen oso antzekoa da, eta hainbat bidetatik, klase askotako bikoteak sortzen dira: batukada talde bat sortu duten adinekoak, 6-12 urte bitarteko haurrei belaunaldi arteko tailerrak ematen; edo narrazioaren artea ikasi duten emakumeak, Emakumeen Etxean beren historiak kontatzen. Bizitako esperientziei balioa emateko, beren historiekin entretenitzen eta irakasten duten giza liburuak; eta beste hainbat adibide. Aisiak aitzakia gisa balio du, baina helburua pertsonak konektatuta egon ahal izatea da.

Guztiz sinesten dugu pertsonen, elkarteen eta proiektuen arteko komunikazio sare bat osatzeak harremanen mugimendu eta ibilbide berriak sortzea eragin dezakeela.

Plus 55ek parte hartze aktiboa du LKaleak ekimenean. Zuen ustez, zer ekarpen egiten ditu proiektu horrek?

LKaleaken alderdi esanguratsuenetako bat adineko pertsonekin emozionalki uztartzaileak diren lan esparru sendoak sortzea da, batez ere ahulenak diren edo hala sentitzen diren pertsonekin. Ez dut zalantzarik pertsona horien sentimenera iristen ari garela.

Auzoaren ikuspegitik, uste dut LKaleakek aukera eman duela sare berriak eraikitzeko aukera dagoela ikusarazteko, eta horrela, gaur egungo bilbadura indartzeko; era berean, Plus 55 programako erabiltzaileek ez bezalako askotariko errealitateak dituzten pertsona gehiago integratzea ahalbidetu du. Ildo horretan, Plus 55i ekarpen handia egin dio pertsona horiekin plano berean lan egiteak, elkarrekin zerbait eraikitzeko pizgarriarekin elkarturiko pertsona gisa.

Partekatu